Εταιρεία

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Λάμπρου Κατσώνη 74, στο δήμο Νέας Χαλκηδόνας. Τα τελευταία 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην κατασκευή και τη διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και στη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με ένα ευρύ και έμπειρο διοικητικό, επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό, το οποίο διαρκώς επιμορφώνεται ώστε να είναι εξειδικευμένο σε κάθε είδους και μορφής ζήτημα που προκύπτει.

Συνεργάζεται με ένα μεγάλο δίκτυο καταξιωμένων εξωτερικών συνεργατών και τεχνικών συμβούλων, καθώς και ένα έμπιστο δίκτυο προμηθευτών διαφόρων ειδικοτήτων. Η τεχνογνωσία, η αξιοπιστία και η άριστη ποιότητα και ταχύτητα στις κατασκευές έχουν ξεχωρίσει την Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. ως μία από τις κορυφαίες τεχνικές εταιρείες στο είδος της. Η εταιρεία συνεχίζει να ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών που προσφέρει καθημερινά στους πελάτες της και έχει ταυτίσει το όνομά της με της διαχρονικές αξίες της ποιότητας, της συνέπειας και της αξιοπιστίας.

 

 

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με αριθμό ΜΕΕΠ: 28028, ανήκει στην 1η τάξη και εκτελεί αυτόνομα ή και σε κοινοπραξίες, δημόσια και ιδιωτικά έργα για τις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων:

 • οικοδομικά
 • οδοποιία
 • υδραυλικά
 • λιμενικά
 • ηλεκτρομηχανολογικά
 • βιομηχανικά – ενεργειακά

Ακόμα, είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με αριθμό μητρώου 198949 και μπορεί να εκτελεί τις εξής δραστηριότητες:

 • ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
 • κατασκευή οικιστικών κτιρίων
 • κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
 • άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

Επίσης, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) με κατάταξη στη 2η κατηγορία και αύξων αριθμό 17199, στην Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στο τμήμα εταιρειών Ε.Δ.Ε. με αριθμό μητρώου 11980, στους ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αριθμό μητρώου 4869 για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΑ».

Η εταιρεία εφαρμόζει από το 2013  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο, το οποίο πιστοποιήθηκε από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT και το 2015 έγινε η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015. Το πρότυπο ορίζει το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

 • μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (οικοδομικά, οδοποιία, λιμενικά, υδραυλικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, έργα πρασίνου, μεταλλικές κατασκευές, ανακαινίζεις – βελτιώσεις – ενισχύσεις κτιριακών έργων)
 • μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ηλεκτρικά, πίνακες, υποσταθμοί Μ.Τ., ασθενή ρεύματα, δομημένη καλωδίωση, πυρανίχνευση, συστήματα ασφαλείας, θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη, φωτοβολταϊκά, επεξεργασία νερού- κολυμβητήρια, βιολογικοί καθαρισμοί)