Πελάτες

Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας μας στο χώρο των κατασκευών αντανακλάται στην άρτια υλοποίηση των έργων της με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τους πελάτες μας στο μέγιστο βαθμό. Βασικός μας στόχος είναι η άρτια εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου με ασφάλεια, ποιότητα και οικονομία. Με την ανάθεση του έργου ο πελάτης γνωρίζει από την αρχή τον χρόνο παράδοσης και τον προϋπολογισμό του έργου, λόγω του άρτιου σχεδιασμού και της οργάνωσης του εργοταξίου μας, καθώς και των διαδικασιών επίβλεψης και ποιοτικού ελέγχου που λαμβάνει χώρα σε κάθε φάση του έργου.
Στρατηγική επιλογή της εταιρείας μας είναι να αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας σχέσεις εμπιστοσύνης και να εξυπηρετούνται από εμάς άμεσα και ολοκληρωμένα. Επενδύουμε χρόνο και πόρους για τη διερεύνηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελατολογίου μας, ώστε να εξακολουθήσουν να μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και σε επόμενα έργα στο μέλλον. Οι συνεχείς και μακροχρόνιες συνεργασίες μας αποδεικνύουν και επιβραβεύουν τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία μας στα παρεχόμενα έργα και υπηρεσίες.
Έχουμε συνεργαστεί με φορείς στο δημόσιο τομέα, όπως νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικούς οργανισμούς, στρατιωτικές υπηρεσίες, εργοστάσια και βιομηχανίες τροφίμων, οργανισμούς δημόσιων συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, δήμους της Αττικής, κτλ. Ακόμα, πολλοί ιδιώτες επέλεξαν να εμπιστευτούν την εταιρεία μας για την κατασκευή έργων σε χώρους ιατρείων, επαγγελματικών χώρων, κτίρια γραφείων, κατοικιών, καταστημάτων, διαμερισμάτων κλπ. Παρακάτω, ακολουθεί μία λίστα που αναφέρει αναλυτικά τους πελάτες μας: