Προσωπικό

Εμπνευστής και διαχειριστής της εταιρείας Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε. είναι ο Γιώργος Τουφεκούλας, ειδικότητας ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου υπομηχανικού, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1978 στον κλάδο των κατασκευών, ως εργολάβος δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Το 2001, υπό την καθοδήγηση του Γεώργιου Τουφεκούλα, δημιουργείται η Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. και το 2008 εισέρχεται στην εταιρεία ο Κωνσταντίνος Τουφεκούλας, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, ο οποίος συνέβαλε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε νέα πεδία και κατηγορίες έργων, σε σύγκριση με αυτά που αναλάμβανε μέχρι τότε η εταιρεία. Το 2012 εισέρχεται στην εταιρεία και η Βασιλική Τουφεκούλα, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ, διευρύνοντας περεταίρω το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εργασιών. Η εταιρεία, πιστή στην οικογενειακή παράδοση, από τότε μέχρι σήμερα και με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη συσσωρευμένη εμπειρία που αποκτήθηκε από τη δυναμική συμμετοχή στην εκτέλεση τεχνικών έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνεχίζει να επεκτείνει την ισχυρή παρουσία της στην εγχώρια αγορά.
Σήμερα, στη Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. απασχολείται καθημερινά προσωπικό όπως μηχανικοί, λογιστές, γραμματείς και άρτια ειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, στελεχώνεται με ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο, πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα, μηχανικό έργων υποδομών, οργανωμένο λογιστήριο και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό με ειδικότητες ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, ψυκτικού, ελαιοχρωματιστή, τεχνίτες, κλπ. Η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλο δίκτυο καταξιωμένων εξωτερικών συνεργατών και τεχνικών συμβούλων, έτσι ώστε να αναπτύξει, όπου κρίνεται απαραίτητο το απαιτούμενο τεχνικό υπόβαθρο. Διαθέτει επίσης πλούσιο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, εργαλεία και εταιρικά οχήματα, καθώς και ένα επιλεγμένο και εκτεταμένο δίκτυο υπεργολάβων και προμηθευτών διαφόρων ειδικοτήτων, για την καλή εκτέλεση όλων των ειδών των τεχνικών έργων. Αξιοποιώντας την πολύχρονη τεχνογνωσία της στον κατασκευαστικό κλάδο και χάρη στο διαρκώς διευρυνόμενο πελατολόγιό της, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς η οποία απαιτεί άριστη ποιότητα και ταχεία ολοκλήρωση έργων με σύνθετες τεχνολογικές λύσεις.

Το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και οι συνεργάτες ή οι προμηθευτές που επιλέγουμε και συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, έχουν καταφέρει να κατατάξουν την επιχείρηση σε μία από τις κορυφαίες τεχνικές εταιρείες στο είδος της. Η εταιρεία συνεχίζει να ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών που προσφέρει καθημερινά στους πελάτες της και έχει ταυτίσει το όνομά της με διαχρονικές αξίες όπως η ποιότητα, η συνέπεια και η αξιοπιστία. Στόχος όλων μας όσων δουλεύουμε στην Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. είναι η άρτια εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία, ώστε και οι πελάτες μας να μένουν πάντα ικανοποιημένοι και να μας επιλέξουν ξανά, αλλά και οι θετικές τους συστάσεις να προκύπτουν από ουσιαστικές συνεργασίες. Με την αξία, το μεράκι και την ανάγκη μας για δημιουργία στοχεύουμε στην αύξηση της παρουσίας μας στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και στη διερεύνηση του πεδίου δραστηριοτήτων μας τόσο από γεωγραφικής όσο και από τεχνικής άποψης.