Συνεργάτες

Η Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε., για την καλή εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων που αναλαμβάνει, θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη έμπιστων και αρμονικών συνεργασιών με επαγγελματίες μηχανικούς, προμηθευτές και υπεργολάβους με γνώμονα την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την οικονομία και την άρτια τεχνική κατάρτιση των κορυφαίων εταιρειών κάθε κλάδου. Η πολύχρονη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας έχει καταστεί ικανή ώστε να σχηματίσει μέχρι σήμερα ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, εντός και εκτός Ελλάδος, η επιλογή του οποίου έγινε με τα υψηλότερα κριτήρια.
Η εκτενής αυτή λίστα εξακολουθεί να ανανεώνεται συνεχώς, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των αναληφθέντων τεχνικών έργων και να εξασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή παράδοση του έργου, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στην εταιρεία πάντα συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και μας έχουν αποδείξει τη συνεχή και άμεση ανταπόκρισή τους στις υψηλές μας απαιτήσεις. Το προσωπικό της εταιρείας και ο υπεύθυνος μηχανικός του εκάστοτε έργου φροντίζουν για την καθοδήγηση και τον συντονισμό των διαφορετικών εμπλεκόμενων συνεργείων και την έγκαιρη ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος.