Έργα

Αντικείμενο της εταιρείας Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. τα τελευταία 40 χρόνια είναι η κατασκευή και διαχείριση πάσης φύσεως τεχνικών έργων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, σε κατηγορίες έργων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, οδοποιίας, λιμενικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, κλπ. Η εταιρεία αναλαμβάνει οικοδομικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και μερικές ή ολικές ανακαινίσεις οικιών και επαγγελματικών χώρων. Στη διάρκεια λειτουργίας της η εταιρεία έχει να επιδείξει μία σειρά έργων τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος των υπηρεσιών που αφορούν τη μελέτη, τον προγραμματισμό, την κατασκευή και την επίβλεψη ενός έργου, από το πρώτο στάδιο της αποτύπωσης και της σχεδίασης, μέχρι το στάδιο της κατασκευής και της διαχείρισής του.

Το φάσμα των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι ευρύ και συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέα πεδία και κατηγορίες, χάρη στην ενασχόληση επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας, μηχανικός έργων υποδομής, καθώς και ένα μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό με ειδικότητες ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, ψυκτικού, ελαιοχρωματιστή, τεχνίτες, κλπ. Το προσωπικό της εταιρείας επιμορφώνεται διαρκώς ώστε να είναι εξειδικευμένο σε κάθε είδους τεχνικό ζήτημα που προκύπτει, αξιοποιώντας την πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία που κατέχει στον κατασκευαστικό κλάδο. Ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, η οποία απαιτεί άριστη ποιότητα, αξιοπιστία και ταχεία ολοκλήρωση έργων με σύνθετες τεχνολογικές λύσεις.

  • Κατασκευή κτιρίου