Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά & Βιομηχανικά

Η εταιρεία Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε. έχει ουσιαστική και πολυετή συμμετοχή σε έργα που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού και αναλαμβάνει την κατασκευή έργων πάσης φύσεως, παρέχοντας στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τη μελέτη τους, αλλά και την πλήρη κατασκευή τους. Η εταιρεία, έχοντας στη διάθεσή της ένα έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και μία μεγάλη γκάμα με τα απαραίτητα εργαλεία, μηχανήματα και όργανα μέτρησης τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευάζει έργα και εγκαταστάσεις που διακρίνονται για την αξιόπιστη και άρτια κατασκευαστική τους και την καλή λειτουργία τους.
Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες και με έμφαση στην λεπτομέρεια, εγγυάται για το καλύτερο αποτέλεσμα, προτείνοντας οικονομικές και ποιοτικές λύσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία κάθε ηλεκτρομηχανολογικού έργου αποτελεί η σωστή επιλογή των μηχανημάτων, η διαστασιολόγηση και η χωροθέτησή τους, καθώς και η εις βάθος τεχνική γνώση της λειτουργίας τους. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων γίνεται πάντα τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά την προστασία των ατόμων και του εξοπλισμού.
Η μακροχρόνια ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο θέτει τις βάσεις για ένα άριστο αποτέλεσμα, το οποίο θα ικανοποίει πλήρως τον πελάτη, με την παροχή υπηρεσιών απαράμιλλης ποιότητας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, ικανοποιώντας κάθε λειτουργική αλλά και αισθητική απαίτηση. Το προσωπικό της εταιρείας είναι στη διάθεση του πελάτη ακόμα και μετά την περάτωση του έργου, για την συντήρηση των εγκαταστάσεων που κατασκευάζει και για την εξασφάλιση της μακροχρόνιας και σωστής λειτουργία τους.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης με θερμαντικά σώματα και κλιματιστικές μονάδες, υδραυλικές υποδομές, δίκτυα πυρόσβεσης με νερό, συστήματα δομημένης καλωδίωσης, κτλ. Έχει εκτελέσει πολύ σημαντικά και απαιτητικά έργα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπληρώνοντας τον μακρύ κατάλογο του ενεργητικού της: εργοστάσια, βιομηχανίες, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια δημόσιας χρήσης, γραφειακούς χώρους, οικίες, κτλ.

  • Εγκατάσταση φωτιστικών συσκευών στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής
  • Κατασκευή κλιματισμού στο σταθμό της Ομόνοιας του ΗΣΑΠ