Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου εντός του υποστέγου αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (1)

Αφήστε μια απάντηση