Επίβλεψη & Διαχείριση

Η εταιρεία Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε. αναλαμβάνει προσωπικά τη συνεχή επίβλεψη και τη διαχείριση των αναληφθέντων τεχνικών έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους. Με βασικό στόχο την άρτια εκτέλεση του έργου, οργανώνονται εξ’ αρχής όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, από το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου, μέχρι την τελική παράδοση και την ολοκλήρωση του έργου. Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη των έργων μας συμπεριλαμβάνοντας πάντα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, τη λειτουργία και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν, η οποία οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη και δημιουργεί μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διαχείρισης μαζί με αυτές της σχεδίασης και της κατασκευής, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο προϊόν για τον πελάτη και ενισχύουν την εικόνα και την αξιοπιστία της εταιρείας μας, καθιστώντας τη ως έναν ιδανικό συνεργάτη για το σύνολο των πελατών μας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης για τα τεχνικά έργα της εταιρείας μας είναι οι ακόλουθες:

-Προμετρήσεις και Επιμετρήσεις εργασιών και υλικών
-Καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων & προδιαγραφών του έργου
-Σχεδιασμός και οργάνωση εργοταξίου
-Σήμανση και περίφραξη έργου
-Φυσική παρουσία στο εργοτάξιο
-Ποιοτικός έλεγχος & προσωπική επίβλεψη συνεργείων
-Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
-Δημιουργία ακριβούς χρονοδιαγράμματος επιμέρους εργασιών
-Σύνταξη οικονομικού προϋπολογισμού και τήρηση του κόστους
-Τήρηση ημερολογίων, εγγράφων και αναφορών προόδου του έργου
-Τήρηση κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο
-Τήρηση φακέλου Ασφάλειας και Υγείας στα έργα
-Τήρηση Μέτρων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) για τους εργαζομένους
-Προσωπική επιλογή προμηθευτών, συνεργατών και υλικών
-Μετακατασκευαστική υποστήριξη
-Πρόσθετες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (κτηματομεσιτικά, τεχνοοικονομικά, διεκπεραίωση υποθέσεων, κτλ)