Κατασκευή (Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα)

 • Κατασκευή δύο μεταλλικών στεγάστρων στο ΕΚΕΜΣ

Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής στον τομέα των κατασκευών, έτσι ώστε να καλύπτει άμεσα και με ασφάλεια τις ανάγκες τους. Στόχος της είναι η ικανοποίηση του πελάτη και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσφορά υψηλής ποιότητας κατασκευής στα έργα, την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και μία ρεαλιστική τιμολόγηση στα πλαίσια της σημερινής αγοράς. Στην Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε. χρησιμοποιούμε άριστο δυναμικό και προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές για έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης, η διάθεση για καινοτομία, η πρωτοποριακή γνώση και οι βέλτιστες υποδομές της εταιρείας μας, επιτρέπουν να εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας με ασφάλεια, ταχύτητα, ευελιξία και οικονομία. Η προσεκτική διάγνωση και διαχείριση των κινδύνων του έργου, οι οικονομικοί και ποσοτικοί στόχοι, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των παραπάνω παραμέτρων, από το στάδιο της σχεδίασης μέχρι και το στάδιο της κατασκευής, διασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και επιτυγχάνουν στο ακέραιο τους στόχους των τεχνικών έργων που αναλαμβάνουμε.

Στην εταιρεία μας επικεντρωνόμαστε στην εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών μας, όπως εργοστάσια, νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατασκευάζουμε οικοδομικά έργα οπλισμένου σκυροδέματος και ειδικές μεταλλικές ή άλλες κατασκευές σε εργοστάσια, βιομηχανίες, στρατόπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με βάση το μέγεθος της εμπειρία μας, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει μεγάλα και ιδιαιτέρως σύνθετα έργα υψηλής ποιότητας και αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής και να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύεται σε κατασκευές και εργασίες στους παρακάτω τομείς:

 • Χωματουργικές εργασίες
 • Εργασίες Οδοποιίας
 • Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος (Κτίρια & Υποδομές)
 • Μεταλλικές κατασκευές (Μεταλλικά κτίρια & Στέγαστρα)
 • Κτίρια με σύμμικτη κατασκευή (Μεταλλικός σκελετός και Σκυρόδεμα)
 • Τοιχοποιίες
 • Επιχρίσματα & Επενδύσεις
 • Δάπεδα
 • Ξηρά Δόμηση (γυψοσανίδες / ψευδοροφές)
 • Χρωματισμοί
 • Κουφώματα / Αλουμίνια
 • Μονώσεις
 • Εξωτερικές Διαμορφώσεις

Η Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε. περιλαμβάνει στο ενεργητικό της μία λίστα με μεγάλη ποικιλία έργων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, για πολλούς πελάτες στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με τις παρακάτω χρήσεις κτιρίων:

 • Ιδιωτικές Κατοικίες
 • Κτίρια Γραφείων
 • Νοσοκομειακές & Κλινικές Εγκαταστάσεις
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις (Κολυμβητήρια, Γήπεδα, κτλ.)
 • Εκπαιδευτικά Κτίρια (Σχολεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κτλ.)
 • Πολιτιστικά Κτίρια (Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, κτλ.)
 • Χώροι εστίασης (Εστιατόρια, καφέ, κτλ.)
 • Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήρια, Studio Δερματοστιξίας, κτλ.)
 • Εμπορικά Καταστήματα
 • Βιομηχανικά Κτίρια / Εργοστάσια
 • Στρατόπεδα
 • Δημόσια Κτίρια
 • Εξωτερικοί χώροι (Πλατείες, Πάρκα, κτλ.)