Σχεδίαση (Μελέτες – Άδειες – Αποτυπώσεις)

 • Αποτύπωση & Επιμέτρηση για ανακαίνιση αποδυτηρίων

Το στάδιο της σχεδίασης ενός έργου είναι το πιο σημαντικό για τον τομέα της κατασκευής, καθώς καθορίζει τα χρονικά και οικονομικά πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η πορεία του έργου. Ο καλός σχεδιασμός βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και οδηγεί σε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, προγραμματισμό και ποιότητα κατά την κατασκευαστική φάση του έργου. Για τον λόγο αυτό, στην Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού από το αρχικό στάδιο των έργων που αναλαμβάνουμε. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτύπωση, τη μελέτη και τη σχεδιαστική απεικόνιση του έργου, την έκδοση όλων των απαραίτητων οικοδομικών αδειών, καθώς και την προετοιμασία ενός λεπτομερούς προγράμματος κατασκευής. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών και των προμηθευτών είναι ζητήματα καίριας σημασίας, αφού υπάρχει διαρκή επικοινωνία μαζί τους κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου. Για να υπάρχει πλήρης συνεργασία και διαφάνεια μεταξύ του πελάτη και της ομάδας σχεδίασης, εντοπίζουμε τους πιθανούς κινδύνους του έργου και καθορίζουμε το κοστολόγιο και τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μηχανικών και επιστημόνων και διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκπόνηση των τεχνικών έργων, με εξειδικευμένα όργανα μέτρησης, αποτύπωσης και διάγνωσης. Για τη βέλτιστη ταχύτητα και ακρίβεια σε μετρήσεις και αποτυπώσεις εκτεταμένων γεωτεμαχίων ή χώρων, η εταιρεία διαθέτει και χειρίζεται αξιόπιστα τοπογραφικά όργανα, όπως ηλεκτρονικά μέτρα και γεωδαιτικό σταθμό total station. Επίσης, το εκπαιδευμένο προσωπικό χρησιμοποιεί κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας που υποστηρίζουν τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία, όπως: προγράμματα λογισμικού (office word, office Excel, office PowerPoint), λογιστικά προγράμματα (SoftOne), δισδιάστατου και τρισδιάστατου σχεδιασμού (autoCAD, Cadware, FESPA, StereoSTATICA, SketchUp, 3dsMax), επεξεργασίας γραφικών (Αdobe PHOTOSHOP), κτλ.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες Υπηρεσίες της εταιρείας μας κατά το στάδιο της σχεδίασης του έργου είναι οι εξής:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Ηλεκτρομηχανολογικές & υδραυλικές μελέτες
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Οικοδομικές άδειες & Άδειες μικρής κλίμακας
 • Αποτυπώσεις
 • Ολικές & μερικές ανακαινίσεις
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Εξωτερικές διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 • Μελέτες φωτισμού
 • Διακοσμητικές παρεμβάσεις
 • Σχεδιασμός & design επίπλων
 • Τρισδιάστατες απεικονίσεις (φωτορεαλισμός)