Συντήρηση & Επισκευή

  • Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο εργοστάσιο της Νεστλέ στα Οινόφυτα

Προκειμένου η Γ. Κ. Τουφεκούλας Ε.Τ.Ε. να διατηρήσει τη δέσμευση των πελατών της, να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά της και να εξασφαλίσει μελλοντικά έργα, προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης εγκαταστάσεων. Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών εγκαταστάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των εταιρικών πελατών της, αλλά και άλλων υπηρεσιών και οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών. Η εκτενής εμπειρία της εταιρείας στην υλοποίηση έργων εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την προσωπική εποπτεία των έργων από μία καταρτισμένη ομάδα μηχανικών, αποτελούν την εγγύηση για κάθε παρόμοιο έργο που φέρει η εταιρεία εις πέρας.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε ένα κτίριο είναι η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων του, είτε πρόκειται για κτίριο οικιακής, είτε επαγγελματικής χρήσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή ανακατασκευές υφιστάμενων, σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανίες, και κάθε είδους χώρο, καθώς και τη μελέτη, την προμήθεια μηχανημάτων και την τελική εγκατάσταση. Η ποιότητα των κατασκευών που παράγει παρέχει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα στην πάροδο του χρόνου και περιλαμβάνει μία aftersales δυναμική, για την οποία δεσμευόμαστε.

Η εταιρεία, προσηλωμένη στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάγκη των καιρών για υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές επιθεωρήσεις με μέτρηση και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών και προτείνει πρόσθετα και οικονομικά μέτρα εξοικονόμησης. Το τεχνικό προσωπικό της και τα εξειδικευμένα συνεργεία της είναι εφοδιασμένα με τον πιο πρόσφατο τεχνολογικό εξοπλισμό και έχουν τη δυνατότητα να διαγνώσουν κάθε είδους βλάβη, ενώ εγγυώνται μία λειτουργική και άψογη εγκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που αναλαμβάνει στον συγκεκριμένο τομέα είναι οι παρακάτω:

  • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις & Πίνακες
  • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού & Εξαερισμού
  • Εγκαταστάσεις Θέρμανσης και Ψύξης
  • Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης & Πυροπροστασίας
  • Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
  • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και data